សកម្មភាព សមាគមសប្បុរសធម៌ មេត្តា - META Charity Association ចុះទៅចែកអំណោយដល់ប្អូនៗដែរមានការខ្វះខាត នៅសាលាបឋមសិក្សាគោកពន្លៃ​ នៅថ្ងៃទី១១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

Location Map

សកម្មភាព សមាគមសប្បុរសធម៌ មេត្តា - META Charity Association ចុះទៅចែកអំណោយដល់ប្អូនៗដែរមានការខ្វះខាត នៅសាលាបឋមសិក្សាគោកពន្លៃ​ នៅថ្ងៃទី១១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
11 Feb, 2023
នៅថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ សមាគមសប្បុរសធម៌ មេត្តា - META Charity Association​ បានចុះទៅចែកអំណោយទៅដល់ប្អូនៗដែលខ្វះខាតចំនួន​ ៣០​ នាក់ នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាគោកពន្លៃ ភូមិគោកពន្លៃ ឃុំចំណោម ស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ៕